อัตราการแลกเปลี่ยน

Torn Magic Book x10 = Copper Medal

Copper Medal x10 = Silver Medal

Silver Medal x10 = Gold Medal


 

วิธีแลกเหรียญ

** ทุกครั้งที่แลกเหรียญ ต้องมีไอเทมในกระเป๋าไม่เกิน 100 ชิ้น ไม่งั้น NPC จะไม่รับแลกให้ **

 

 

สามารถแลก Copper Medal ได้ด้วยการนำ Torn Magic Book 10 ชิ้น ไปแลกกับ NPC Village Boy @Downtown

 

 

 

สามารถแลก Silver Medal ได้ด้วยการนำ Copper Medal 10 ชิ้น ไปแลกกับ NPC Northern Border Guard @Cape Northerin

 


 

 

สามารถแลก Gold Medal ได้ด้วยการนำ Silver Medal 10 ชิ้น ไปแลกกับ NPC Iron South Border Guard @Cape Southerin


 

Emil Medal ได้รับจาก NPC Entertainer Tiny

 

หน้าตาของตู้หยอดเหรียญ Item Box

 

ของที่ได้รับจากการหยอดเหรียญ

 

Emil & Copper Medal

Item Box @Acropolis South Bridge

 

Cute

Parasol

Frill

Heart Brooch

Overall (Pink)

Pumpkin Pants

Paint Paper 5

Cool

Red Beret

Stone Mask

Lime Green Beret

Shirt in Shirt (M) (Light Brown)

Leather Hairpin

Paint Paper 6

Useful

Puppy

Knit Cap

Belt-Sack

Leather Sandals

Skill Stone: Fire Storm

Throwing Dagger x100

 

Item Box @Acropolis North Bridge

 

Cute

Choker

Black Miniskirt

Large Big Ribbon

Hair Ribbon

Pink Knapsack

Mable Bell

Cool

Overall (Khaki)

Black Beret

Tanktop (M)

Beret

Pattern Top (M)

Yellow Flower Corsage

Useful

Zirconia Pendent

Shovel

Shoes

Round Shield

Arrow Bundle x5

High Heal Potion x5


 

Silver Medal

Item Box @ Northern Kingdom’s Army Station (Male Room)

 

Cute

Headband

Leather Hairpin

Black Knee-High Socks

Choker

Large Ribbon Brooch

Ribbon Brooch

Cool

Shirt in Shirt (M) (Black)

Necktie

Plaster

Knee Guard

Black Beret

Cowboy Mask

Useful

Original Jacket (Dominion)

Black Star Beret

Black High Leather Armor

Northern Kingdom Priest Hat

Dominion Traditional Costume Upper

Dominion Traditional Costume Bottom

 

Item Box @Northern Kingdom’s Army Station (Female Room)

 

Cute

Short Pants (White)

White Knee-High Socks

Hairnet

Cheap Coat (Pink)

Tropical Corsage

Red Hair Ribbon A

Cool

Beret

Shirt in Shirt (M) (Blue)

Wing Mask

Amethyst Pendant

Demonic Necklace

Black Wizard Hat

Useful

Titania Traditional Costume Bottom

Gray Archer Armor

White Star Beret

Soft Long Boots

Northern Kingdom Priest Hat

Titania Traditional Costume Upper

 

Item Box @ Acropolist East Bridge

 

Cute

Large Ribbon Brooch

Red Knee-High Socks

Love Love Frill (F)

Replica Red Pumps

Fancy Flower

Leather Headband

Cool

Diaper

Left-Hand Blue Straw Bag

Replica Black Pumps

Ashtray

Bloody Pendant

Shirt in Shirt (M) (Light Brown)

Useful

Paper Fan

Left-Hand Green Straw Bag

Red First Aid Pouch

Sword Stopper

Large Magazine (Lead Bullet) x5

Resurrection Potion x5


 

Gold Medal

Item Box @Acropolist East Bridge

 

Cute

White Cat Tail

Left-Hand White Duffle Bag

White Duffle Bag

White Loafers

White Jeans

Paint Paper (Skull)

Cool

Black Cat Tail

Left-Hand Black Duffle Bag

Black Duffle Bag

Black Loafers

Black Jeans

Paint Paper (Regret)

Useful

Material Hat

Resurrect Supplement x5

Flame Wand

Pole Axe

Melody Hammer

Spirit Cloth (M)

   

Spirit Cloth (W)

   

 

Item Box @West Fort

 

Cute

Cat Tail with Ribbon (White)

Brown Ribbon Miniskirt

Magic Ribbon (Pink)

Color TV (Apple)

Red Suitcase

Left-Hand Red Suitcase

Umbrella (Pink)

Cool

Cat Tail with Ribbon (Black)

Grey Ribbon Miniskirt

Magic Ribbon (Black)

Color TV (Toad)

Black Suitcase

Left-Hand Black Suitcase

Umbrella (Star)

Useful

Gold Suitcase

Revolver

Grim Ripper Scythe

Titania Rod

Rope Whip

Book of Power

Condensed Magic Potion