Infinite Corridor

ข้อมูลทั่วไป
Post Reply
User avatar
Berial
Game Master
Game Master
Posts: 32
Joined: Tue Feb 28, 2017 9:02 am

Infinite Corridor

Post by Berial » Fri May 12, 2017 4:50 am

Image

Infinite Corridor หรือที่เรียกกันว่าดันแหวน เป็นดันที่อยู่ลึกลงไปใต้ดินหลายชั้น
ทางเข้าดันหน้าตาเหมือนตึกโบราณตั้งอยู่ที่แมพ Staff Desert

มอนสเตอร์ในดันจะไม่ดรอปอะไรเลยนอกจากแหวนที่ใช้ผ่านไปยังชั้นถัดไป เป็นหนึ่งในเหตุผลที่ถูกเรียกว่าดันแหวน
และเพราะได้ EXP น้อย รวมถึงดรอปแต่แหวน จึงไม่เหมาะสำหรับการเก็บเลเวล

แต่เดี๋ยวก่อน !! แบบนี้ก็ไม่มีประโยชน์ที่จะไปสิ !!!!

อย่างที่ NPC D Master มักจะบอกไว้เสมอก่อนเข้าดัน ' ถ้าไม่ได้รับภารกิจ ก็ไม่มีประโยชน์ที่จะเข้าไป '
ต้องรับภารกิจจาก NPC D Master ซะก่อน ซึ่งถ้าทำภารกิจสำเร็จ จะได้แหวนพิเศษตอบแทน

แหวนพิเศษนี้ ใช้แลกของกับ NPC Old Man บนแมพ Uptown


Image

NPC D [email protected] Desert

คุยเพื่อรับภารกิจ (ไม่จำกัดเลเวล)

Image

หลังจากนั้นกดเข้าดัน สามารถเลือกจ่ายเงินเพื่อข้ามชั้นได้

Image


รางวัลของแต่ละภารกิจ

จุดเริ่มต้น : Image Keura
การเดินทางไกล : Image Gala
เกมดอกไม้ไฟ : Image Huira
บึงพิษ : Image Ella
ทางเดินที่ไม่รู้จบ : Image Kuira
โครงกระดูก : Image Aura
ดวงตาในความมืด : Image Lila
ลึกเข้าไป : Image Mila

User avatar
Berial
Game Master
Game Master
Posts: 32
Joined: Tue Feb 28, 2017 9:02 am

Re: Infinite Corridor

Post by Berial » Fri May 12, 2017 5:45 am

Image

NPC Old [email protected]

สามารถนำแหวนที่ได้รับ จากการทำภารกิจของ NPC D Master มาแลกของกับ NPC Old Man ได้

ครั้งแรกที่นำแหวนมาจะได้รับรางวัลเป็น 1 Skill Point ฟรี โดยสามารถรับแยกชนิดได้ด้วย รวมแล้วจะได้รับทั้งหมด 8 Skill Point
หลังจากนั้น ถ้าส่งแหวนให้จะได้รับการสุ่มของรางวัล แยกตามชนิดของแหวน

Image Keura

Image Tiger Mask / Image Titania Traditional Costume Top / Image Dominion Traditional Costume Top
Image Titania Traditional Costume Bottom / Image Dominion Traditional Costume Bottom / Image Scepter / Image Nell Water Pipe
Image Short Robe / Image Black Field Jacket / Image Pink Leather Dress / Image Black Field Coat / Image Left-Hand Tote Bag
Image School Uniform / Image Bouquet Brooch / Image Leather Hairpin / Image Tiny Marionette / Image Veril Marionette
Image Orange Jerico / Image Green Jerico / Image Sky Blue Jerico / Image Silk / Image Silk Thread / Image Magic Potion

Image Gala

coming soon

Image Huira

coming soon

Image Ella

coming soon

Image Kuira

coming soon

Image Aura

coming soon

Image Lila

coming soon

Image Mila

coming soon

Post Reply

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest