RING vs RING

สงครามริงเพื่อหาผู้ที่แข็งแกร่งที่สุด

ทุกวันอาทิตย์ เวลา 19:40 น. - 20:40 น.

 

สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่ NPC Ring Manager @Uptown โดยมีเงื่อนไขดังนี้

หัวริงเป็นผู้สมัคร ถ้าสมัครได้สำเร็จ สมาชิกในริงจึงจะเข้าร่วมได้

สงครามแต่ละครั้ง จะเปิดให้สมัครได้แค่ 4 ริงเท่านั้น

ริงที่สมัครต้องมีค่าชื่อเสียง 50 แต้มขึ้นไป

ไม่จำกัดจำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม

เผ่า DEM ไม่สามารถเข้าร่วมได้

มีเลเวลของโลกโดมิเนียนที่ 40 เลเวล หรือมากกว่า

 

 

ตารางเวลา

 

ระยะเวลา

รายละเอียด

19:40 น.

เปิดให้สมัคร

19:50 น.

สามารถเข้าห้องพักได้

20:00 น.

เริ่มสงคราม

20:02 น.

หินประจำทิศเกิด

20:40 น.

จบสงคราม

 

หมายเหตุ

- [RvR]Light of the Battlefield เอาไว้ใช้กดกลับห้องพักเมื่อสงครามจบ

- ถ้าเป็นสมาชิกของริงที่ได้ลงสมัครเรียบร้อย สามารถเข้าสงครามตอนไหนก็ได้ แต่ถ้าเข้าไปแล้ว จะออกได้ก็ต่อเมื่อสงครามจบเท่านั้น

 

 

การนับคะแนน

 

เป้าหมาย

คะแนน

Garnet

+1

Aquamarine

+3

Emerald

+5

Tourmaline

+10

Ring Emblem

+100

ตาย

-10

ตี Ring Emblem ของริงตัวเอง

-100

 

หมายเหตุ

- ในแมพสงครามจะแดงอัตโนมัติ ผู้เล่นต้องจัดปาร์ตี้กันเองตั้งแต่อยู่ในห้องพัก

- ไม่มีร้านขายของ ควรแบกยา ลูกกระสุน ฯลฯ ไปให้พร้อมเสมอ เพราะไม่สามารถออกจากแมพได้จนกว่าสงครามจะจบ

 

สิ่งที่ห้ามในสงคราม

1. Animate Dead - สกิลของอาชีพ Necromancer

เหตุผล : เมื่อใช้ใส่เป้าหมายที่เป็นผู้เล่น จะทำให้เป้าหมายไม่สามารถใช้สกิลได้เลยจนกว่าจะตาย หรือออกเกม

2. Possession - การสิง

เหตุผล : ผู้เล่นที่สิงอยู่ในผู้เล่นที่ตายไปแล้ว สามารถใช้สกิลต่อได้

 

ของรางวัล

ทุกคนในริงที่ชนะจะได้รับ 4,500 CP และ Champion Aura (7 Days)

ทุกคนในริงที่แพ้จะได้รับ 3,000 CP